Møder

Her på siden fremgår det hvilke møder og andre aktiviteter Abildgaardkredsen arrangerer, eller deltager i, for at påvirke debatten.

Efter afholdelsen af de enkelte aktiviteter vil der typisk blive lagt sammendrag op i form af referater eller præsentationer.

Dato Tid Emne Sted Invitation Sammendrag
29. maj 2019 Møde mellem Den Danske Dyrlægeforening og Abildgaardkredsen
31. januar 2017 16.00-21.00 Konsekvenserne af omstruktureringer og fusioner for Danmarks dyrlæger Bygholm Park Hotel, Schüttesvej 6, 8700 Horsens
25. januar 2017 13.00-17.00 Vi kan behandle højresistente infektioner ved hjælp af farmakologisk ”gen-brug”

Non-Antibiotics as Resistance Breakers to combat antibiotic resistant microorganisms.
Fællessalen på Christiansborg |
17. februar 2016 10.30 Møde med Landbrug & Fødevarer vedrørende resistens og det veterinære beredskab Axelborg