Links

...
Den Danske Dyrlægeforening
...
Den Sundhedsvidenskabelige Fakultet
...
Københavns Universitetsbibliotek
...
DTU Veterinærinstituttet
...
Statens Serum Institut
...
Videncenter for Svineproduktion
...
International Society of Non-Antibiotics