Hvem er vi?

Abildgaard Kredsen er en gruppe af dyrlæger, som har været beskæftiget inden for forskning, undervisning, praksis, levnedsmiddelkontrol og industrien.

Praktiserende dyrlæger inden for alle dyrearter, kød- og levnedsmiddelkontrollen, medicinalindustrien er med, samt samarbejdspartnere inden for humanmedicin og -biologi. Det fælles mål er at genetablere et veterinært stade på internationalt niveau.

Læs mere »

Udvalgte Artikler

"Er klorpromazin og andre fenotiaziner tillige kemoterapeutika?" Læs »

"Staphylococcus aureus host adaption and emergence of methicillin resistance in l..." Læs »

"Inhibition of Listeria monocytogenes infection by neurological drugs" Læs »