Hvem er vi?

Abildgaard Kredsen er en gruppe af dyrlæger, som har været beskæftiget inden for forskning, undervisning, praksis, levnedsmiddelkontrol og industrien.

Praktiserende dyrlæger inden for alle dyrearter, kød- og levnedsmiddelkontrollen, medicinalindustrien er med, samt samarbejdspartnere inden for humanmedicin og -biologi. Det fælles mål er at genetablere et veterinært stade på internationalt niveau.

Læs mere »

Udvalgte Artikler

"Mycobacterium alsense sp. nov., a scotochromogenic slow grower isolated from cli..." Læs »

"Vedrørende veterinærskolen ved KU SUND" Læs »

"Skal DJØFerne også klare svinepesten?" Læs »